διαμαχούμεθα

διαμάχομαι
fight
fut ind mid 1st pl (attic epic doric ionic)
διαμάχομαι
fight
pres ind mp 1st pl (attic epic doric ionic)
διαμάχομαι
fight
imperf ind mp 1st pl (attic epic doric ionic)
διαμαχέω
pres ind mp 1st pl (attic epic doric)
διαμαχέω
imperf ind mp 1st pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.